ความแตกต่างของหญิงและชาย ในมุมมองแพทย์จีน (2)

ความแตกต่างของหญิงและชาย ในมุมมองแพทย์จีน (2)

การที่ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง ว่ามีเหตุผล 2 ประการ คือ

  1. การมีประจำเดือนของผู้หญิง เป็นการระบายการอุดกั้นของพลังตับ ขณะมีประจำเดือนมักจะหงุดหงิด หลังมีประจำเดือนอารมณ์จะสบายขึ้น ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเก็บกดภายในวิธีหนึ่ง (แพทย์จีน)
  2. ผู้ชายสูญเสียสารจิง (อสุจิกับน้ำอสุจิ) ซึ่งถือว่าเป็นสารสำคัญของการมีชีวิต และสารในรูปพลังงานสำรองของร่างกาย การสูญเสียอสุจิของผู้ชายเกิดได้บ่อยๆ เมื่อมีการกระตุ้น ทำให้สูญเสียพลังสำรองได้ง่าย ในขณะที่ผู้หญิงสูญเสียเลือดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เท่านั้น

แม้ว่าในทางทฤษฎีแพทย์จีนจะกล่าวว่า เลือดและจิงสามารถแปรเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ แต่สารจิงถือว่ามีค่ามากกว่าเลือด เพราะมันมีความหมายถึงระบบฮอร์โมน ระดับการปรับสมดุลของร่างกาย ระบบพลังพื้นฐานของร่างกาย ซึ่งถ้าสูญเสียบ่อยๆ จะทำให้แบตเตอรี่สำรองพลังลดลง เป็นแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เก็บไฟไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังสำรองหล่อเลี้ยง ร่างกายเราจะขาดพลังชีวิต ก่อเกิดโรคง่าย และอายุขัยจะสั้นลง

ผู้ชายชอบมองกว้าง :  ผู้หญิงมักลึกซึ้ง

                ความใฝ่ฝัน อุดมการณ์ ทัศนะมองไกล เกี่ยวข้องกับอวัยวะไตซึ่งควบคุมโดยสารจิงเป็นหลัก ผู้ชายมักจะเป็นจอมโปรเจ็ค คิดจะทำโน้นทำนี่ ส่วนผู้หญิงมักจะมองเฉพาะหน้า มองแคบกว่า มองเล็กกว่า แต่รอบคอบกว่า ซึ่งเป็นลักษณะของตับที่มีหน้าที่เก็บและเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก…ผู้ชายสนใจว่าจะหาเงินได้มากๆ ผู้หญิงสนใจว่าคุณผู้ชายหามา 100 ล้าน ขอฉันเก็บ 80 ส่วน ไว้ดูแลครอบครัวก็แล้วกัน

 

                ด้วยเหตุที่ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างของยินหยาง ทำให้การดูแลสุขภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน

 

การดูแลควบคุมสารจิง 5 วิธี ของผู้ชาย

  1. ควบคุมความต้องการทางกามารมณ์ (寡欲)

                เมื่ออารมณ์ถูกกระตุ้น  ไตจะถูกกระตุ้น สารจิงก็ถูกกระตุ้น การควบคุมถนอมสารจิง เพื่อรักษาสารจิงให้เพียงพอ  จึงต้องควบคุมที่อารมณ์

  1. ควบคุมความอ่อนล้า (节劳)

                การทำงานของร่างกายไม่ควรหักโหมมากเกินไป  สารจิงในร่างกายจะแปรเปลี่ยนเป็นเลือด  การใช้พลังงานต่างๆ ต้องใช้เลือดไปหล่อเลี้ยง  และกระทบอวัยวะภายในที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ใช้ตามากเกินไปกระทบเลือดที่ไปเลี้ยงตับ, ใช้หูมากเกินไปกระทบเลือดที่ไปเลี้ยงไต, ใช้ความคิดมากเกินไปกระทบเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ…การพักผ่อนและการควบคุมการใช้งานไม่ให้มากเกินไป เป็นการถนอมสารจิงอีกทางหนึ่ง

  1. ควบคุมอารมณ์โกรธ (息怒)

          โกรธทำลายตับ  ตับเก็บกักเลือด  คนที่โมโหเลือดจะเคลื่อนไหวออกจากตับ เกิดการเคลื่อนไหว เลือดออกจากอวัยวะภายใน เป็นการทำลายเลือด  ทำลายสารจิง  การควบคุมอารมณ์จึงมีความสำคัญในการควบคุมสารจิง

  1. ละเว้นการดื่มเหล้า (戒酒)

                เหล้ากระตุ้นการไหลเวียนเลือดและพลัง การดื่มเหล้าในปริมาณเล็กน้อยในบางกรณีจะมีประโยชน์ แต่การดื่มเหล้าปริมาณมากจะทำให้การไหลเวียนเลือดแปรปรวน ทำลายเลือด ทำลายสารจิง

  1. ควบคุมการกิน (慎味)

ไม่ควรดื่มกินอาหารอย่างไร้การควบคุม ตามความอยากหรือตามปาก

ควรเน้นการรับประทานธัญพืช เพราะธัญพืช  คือ เมล็ดพันธุ์ที่เก็บสะสมพลังของการเติบโตเป็นต้นอ่อนของพืช     เช่นเดียวกับสารจิง  ()

การเสริมสารจิง จึงต้องเน้นที่ธัญพืชไม่ใช่เนื้อสัตว์  หรืออาหารประเภทผัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *