1ปัญหา กับหมออาสา อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไป “นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล”

1 ปัญหา กับหมออาสา อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไป "นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล" https://youtu.be/K4wDzVNP3IM