1 ปัญหา กับหมออาสา อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไป "นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล"