บริการของเรา

การแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นในการรักษาร่างกายแบบองค์รวมและการวิเคราะห์แยกแยะสภาพปัญหาของผู้ป่วยตามสภาพร่างกาย การปรับสมดุลยินหยางคือหัวใจสำคัญที่สุดเพราะเป็นการสร้างภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายและธรรมชาติรักษาตัวเองให้มากที่สุด พึ่งหมอและยาจากภายนอกน้อยที่สุด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

การแมะ

การแมะ (จับชีพจร) เป็นวิธีการวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่งที่สำคัญและขาดเสียมิได้ของแพทย์จีน เทคนิคการแมะจะใช้นิ้วมือทั้งสาม (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) แตะลงบนชีพจรตรงบริเวณเส้นเลือดแดงใกล้ข้อมือ  หลังจากจับแมะแล้ว แพทย์จีนจะสามารถวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ บางคนคิดว่าการจับแมะของจีนคงไม่แตกต่างไปจากการจับชีพจรของแพทย์ตะวันตก แต่ความจริงแล้ว วิธีการแมะของจีนนั้นมีเนื้อหาที่แตกต่างไปจากแพทย์ตะวันตกมาก

การแมะจะต้องสังเกต
1. ความถี่ของการเต้น (ช้าหรือเร็ว)
2. ระดับของการแมะ (ตื้นหรือลึก เช่นคนไข้บางคนกดเบาๆ แต่บางคนต้องกดแรงๆ จึงจะรู้สึกว่าเต้น)
3. ลักษณะการเต้น (เต้นมีแรงหรือไม่มีแรง ลื่นหรือฝืด)
4. ตำแหน่งของนิ้วที่แตะจะบอกให้ทราบถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของชีพจรและตำแหน่งที่กล่าวมาทั้งสี่ข้อยังแบ่งเป็น ยิน- หยาง ได้ดังนี้ คือ
ลึก ช้า ไม่มีแรง ตำแหน่งนอก(ชุ่น) เป็นยิน
ตื้น เร็ว มีแรง ตำแหน่งในสุด (เฉ่อ) เป็นหยาง

การครอบแก้ว

การครอบแแก้ว เป็นวิธีการรักษาของแแพทย์แผนจีนโบราณ โดยใช้ความร้อนทำให้อากาศในช่องว่างของกระบอกที่กลวงมีการลดความดันภายในลง เกิดมีแรงดึงกลับภายในกระบอก เมื่อนำเอากระบอกมมาวางตรงส่วนต่างๆของร่างกาย (ตามจุดฝังเข็มหรือแแนวเส้นลมปราณ) จะมีการดูดเอาผิวหนังและกล้ามเนื้อเข้าไปในกระบอกหรือกระปุก ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นผิวหนังจะเกิดจ้ำเลือดแดงๆ จากการคั่งของเลือด ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์การรักษาของโรค ทั้งนี้กลไกสำคัญของการครอบแก้ว คือ

– กระตุ้นการไหลเวียนเลือด บริเวณที่มีการครอบแก้วจะมีการหลั่งสารเคมี เป็นการส่งสัญญาณไปสมองเพื่อการปรับตัว เพื่อให้มีการซ่อมแซมบริเวณนั้น

– ร่างกายจะมีการหลั่งสารคล้ายฮีสตามีน และกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

– เปิดรูขุมขน กระตุ้นการทำงานในการขับพิษออกจากผิวหนัง มีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทำการเก็บกวาดสิ่งสกปรกและของเสียบริเวณนั้น

การฝังเข็ม

การฝังเข็ม คือการเอาเข็มแทงไปตามจุดเส้นลมปราณบนผิวหนัง ทั่วร่างกายที่มีเส้นลมปราณสิบแปดเส้นหลัก โดยสมัยโบราณมีจุดฝังเข็มสามร้อยหกสิบเอ็ดจุด ปัจจุบันมีจุดค้นพบใหม่ราวพันกว่าจุด

คำว่าเส้นลมปราณคือเส้นสมมติ บางครั้งผ่าตัดทางกายวิภาคอาจจะไม่เจอ มันไม่เหมือนเส้นเลือด เส้นเอ็น เส้นประสาท
แต่มันมีอยู่ในร่างกายมนุษย์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใด
ความรู้สึกเวลาถูกเข็มแทง ช่วงผ่านผิวหนังจะเจ็บเล็กน้อย แต่พอถึงจุดลมปราณ จะปวดตื้อๆ เมื่อยๆ หนักๆ ชาๆ แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคน อาการนี้เราเรียกว่า “เต๋อชี่” แปลว่าได้ลมปราณ มีหัตถการหรือเทคนิคในการกระตุ้นเส้นลมปราณของคนไข้ให้ทะลุทะลวงดี คนไข้ก็จะรู้สึกได้ถึงกระแสการวิ่งของลมปราณ

การฝังเข็มรักษาโรคได้ เพราะเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์มีระบบรักษาตัวเองอยู่แล้ว เข็มมีหน้าที่เพียงไปกระตุ้นให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น โดยหลั่งสารแก้ปวด สำหรับกลุ่มอาการปวด ลดอาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างสารหล่อลื่น  คลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง เช่น คนที่หัวเข่าเสื่อมมีเสียงดังก๊อกแก๊ก เมื่อมีสารหล่อลื่นเสียงหรือกล้ามเนื้อรอบๆ คลายตัว เสียงอาจลดลงหรือหายไป
ในทัศนะแพทย์จีน การฝังเข็มคือการทำให้ชี่และเลือดไหลเวียนดีโดยเฉพาะกลุ่มอาการปวดที่เกิดจากชี่และเลือดไหลเวียนติดขัด การทำให้เส้นลมปราณโล่ง เมื่อชี่และเลือดไหลเวียนดีแล้วอาการปวดก็จะลดลง

 

วิธีการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์จีน ขึ้นกับสภาพร่างกายและปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น 

1. ฝังเข็ม จุดต่างๆ ร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อปรับการไหลเวียนเลือดพลังในการรักษาโรค

2. การกระตุ้น ด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการฝังเข็มสูงสุด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy)

สามหลวงสหคลินิก ในฐานะผู้ประกอบกิจการสหคลินิกเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเข้าเว็บไซต์ของบริษัท www.samluangclinic.com หรือรับบริการจากสำนักงานสาขาของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่าน  (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการทำหน้าที่ของ สามหลวงสหคลินิก มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Identified or Identifiable Person) อาทิ ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดที่อยู่และการติดต่อ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลประวัติส่วนตัว เป็นต้น ทั้งจากเจ้าของข้อมูลที่ได้รับมาโดยตรงและจากแหล่งอื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมถึงข้อมูลพนักงาน สามหลวงสหคลินิก ข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินและนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สามหลวงสหคลินิก ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ คู่สัญญา ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชน และนิติบุคคลอื่น เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์และอีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้ารับบริการ และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
 • ข้อมูล Feedback และผลการตรวจที่ท่านให้ไว้
 • เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ได้แก่ 

จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการให้เข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ การรับนัดหมาย ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของเรา การยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับบริการ และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

2. วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่และทรัพย์สินของ สามหลวงสหคลินิก

 ในการรักษาความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สิน สามหลวงสหคลินิก จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ อาทิ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน รูปถ่าย รวมทั้งมีการบันทึกภาพผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit television : CCTV)

3. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่

 • อำนวยความสะดวกและการนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ

เว็บไซต์ของบริษัทไม่มีนโยบายการลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

ท่านอาจติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
 • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนได้
 • ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน  
 • อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา  

สามหลวงสหคลินิก จะพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดย สามหลวงสหคลินิก จะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของ สามหลวงสหคลินิก ต่อไป

 
 
 

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่
สามหลวงสหคลินิก
29/, 9-11 ถ. พิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-526-4591
อีเมล์ [email protected]
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่ 

 • ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งอีเมล์ของท่าน

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มิถุนายน 2565

              นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล
                      ผู้อำนวยการ
                 สามหลวงสหคลินิก