บริการของเรา
Our service

การแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นในการรักษาร่างกายแบบองค์รวมและการวิเคราะห์แยกแยะสภาพปัญหาของผู้ป่วยตามสภาพร่างกาย การปรับสมดุลยินหยางคือหัวใจสำคัญที่สุดเพราะเป็นการสร้างภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายและธรรมชาติรักษาตัวเองให้มากที่สุด พึ่งหมอและยาจากภายนอกน้อยที่สุด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

The advantage of Traditional Chinese Medicine are holistic healing approach owning to  many diseases and symptoms are related. including analyzing the patient’s problems according to their each individual  physical conditions. Balancing the Yin and Yang was the main concept for wellness care. Because it creates the proper potential conditions for the body to heal themselves naturally,less dependence on doctors and external chemical medicines. The Integration of   modern medicine and Traditional Chinese Medicine will bring to maximum benefit to the patients for wellness care.

 
Previous
Next

บุคลากรของเรา
Our TCM. Doctor

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีน
นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ศาสตราจารย์คลินิคแพทย์จีนนพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูลแพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูล
แพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูล

แพทย์จีน จักษณา วัณนาวิบูล
แพทย์จีน จักษณา วัณนาวิบูล

นพ.ภูวเดช วัณนาวิบูล
นพ.ภูวเดช วัณนาวิบูล

แพทย์จีน อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม
แพทย์จีน อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม


แพทย์จีน สุวิจักขณ์ บุญสอน
แพทย์จีน สุวิจักขณ์ บุญสอน

วีดีโอให้ความรู้ โดยศาสตรจารย์คลินิกแพทย์จีน นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

สไลด์ ขวา – ซ้าย​ เพื่อดูวิดีโอสัมภาษณ์ วิดีโออื่นๆ

 

วีดีโอสัมภาษณ์การรักษา

สไลด์ ขวา – ซ้าย​ เพื่อดูวิดีโอสัมภาษณ์ วิดีโออื่นๆ