Previous
Next

บริการของเรา

การแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นในการรักษาร่างกายแบบองค์รวมและการวิเคราะห์แยกแยะสภาพปัญหาของผู้ป่วยตามสภาพร่างกาย การปรับสมดุลยินหยางคือหัวใจสำคัญที่สุดเพราะเป็นการสร้างภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายและธรรมชาติรักษาตัวเองให้มากที่สุด พึ่งหมอและยาจากภายนอกน้อยที่สุด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

บุคลากรของเรา


ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีน
นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ศาสตราจารย์คลินิคแพทย์จีนนพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

แพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูล
แพทย์จีน นพจิรา วัณนาวิบูลแพทย์จีน จักษณา วัณนาวิบูล
แพทย์จีน จักษณา วัณนาวิบูลแพทย์จีน อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม
แพทย์จีน อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม

วีดีโอให้ความรู้ โดยศาสตรจารย์คลินิกแพทย์จีน นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

สไลด์ ขวา – ซ้าย​ เพื่อดูวิดีโอสัมภาษณ์ วิดีโออื่นๆ

 

วีดีโอสัมภาษณ์การรักษา

สไลด์ ขวา – ซ้าย​ เพื่อดูวิดีโอสัมภาษณ์ วิดีโออื่นๆ