บทความสุขภาพฉบับสามหลวง

หมวดหมู่

close-up-man-rubbing-his-painful-back-isolated-white-background (1)

อาการปวดและการรักษาอาการปวดด้วยแพทย์แผนจีน

เรื่องโดย : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล แพทย์แผนจีนอธิบายสาเหตุของอาการปวดเกิดจากการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณในเส้นลมปราณ (Meridian)

woman-couch-with-medication

เหตุแห่งโรคในมุมแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีน

เรื่องโดย : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล เคยกล่าวไปแล้วหลายครั้ง เกี่ยวกับแนวคิดการรักษาแบบแผนจีนกับแผนตะวันตก

young-asian-man-suffering-runny-nose-having-medical-leave-staying-home

โรคแพ้อากาศ

เรื่องโดย : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล เป็นโรคแพ้อากาศมา 40

20 บทความล่าสุด