โทร:

02-526-4591
084-011-8499
089-918-8548 

แฟกส์:

02-526-4591

วันและเวลาทำการ

อังคาร-ศุกร์   เวลา 17.00 – 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.30-14.30 น.
เพิ่ม รอบพิเศษ อังคาร เช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.
และ พฤหัส บ่าย  เวลา 13.00 – 21.00 น.

หยุดทุกวัน จันทร์

© 2019 SamLuangClinic All Rights Reserved