การประยุกต์ใช้ “แสงสี” ในชีวิตประจำวัน

การประยุกต์เรื่องของแสงสีในชีวิตประจำวัน อาศัยอิทธิพลของแสงสีต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและผลกระทบต่ออวัยวะภายในมาจัดการ กับสภาพแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย ห้องนอน ห้องทำงาน อุปกรณ์ใช้สอย การตกแต่ง ผนังกำแพง ม่านหน้าต่าง แสงไฟ ชุดทำงานของพนักงานบริษัท หรืออาชีพต่างๆ รวมทั้งการจัดห้องสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ


ตัวอย่างเช่น
1. การใช้แสงสีที่มีลักษณะอุ่นเพื่อการกระตุ้นแสงสีที่ใช้คือ สีแดง สีชมพู หรือสีส้ม เช่น หากนำไปใช้ในห้อง อาบน้ำจะทำให้มีการกระตุ้น มีความเบิกบาน เหมาะสำหรับผู้มี อารมณ์เศร้าโศก อึดอัดใจ ง่วงนอน สมองเฉื่อยชา มีคุณสมบัติในการ ขจัดความพร่อง ความเย็นชา
 
2. การใช้แสงสีที่มีลักษณะเย็นเพื่อการยับยั้งแสงสีที่ใช้ได้แก่ สีเขียว สีน้ำเงิน สีเขียวอ่อน สีฟ้า เช่น หากนำไปใช้ในห้องอาบน้ำจะทำให้รู้สึก เย็นชื่นใจ อารมณ์สงบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆ นอนไม่หลับ มีความกลัว ตกใจง่าย คิดมาก

3. ใช้แสงสีเพื่อถนอมสายตา
แสงสีที่ใช้ได้แก่ สีเขียว และสีดำ เหมาะสำหรับคนที่สายตาสั้น สายตายาว และตาบอดสี

4. ใช้แสงสีเพื่อแสดงความ สนุกสนาน รื่นเริงแสงสีที่ใช้ได้แก่ สีแดง สีชมพู ทำให้เกิดความปีติ ดีใจ ข่มอารมณ์โกรธ และเศร้าโศก

5. ใช้แสงสีเพื่อแสดงความ เศร้าโศก
แสงสีที่ใช้คือสีดำ บางครั้งอาจใช้สีขาวหรือเหลือง สีดำสามารถข่ม อารมณ์ปีติดีใจ เหมาะสำหรับคนที่ดีใจเกินไป และคนที่โกรธง่าย

6. ใช้แสงสีเพื่อการคิดและใช้สมาธิ
แสงสีที่ใช้ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำเงินอ่อน สีเขียวอ่อน สีเหล่านี้เหมาะกับภาวะการใช้สมองสำหรับขบคิด ช่วยให้มีการรวมศูนย์ของจิตใจทำให้เกิดสมาธิ

7. ใช้แสงสีเพื่อให้เกิดความกลัวแสงสีที่ใช้ได้แก่ สีดำ เหมาะสำหรับยับยั้งอารมณ์ที่ดีใจเกินควร เช่น คนที่หัวเราะไม่หยุด

8. ใช้หลักสีประจำธาตุเพื่อการ บำรุงและการถ่ายเท

แสงสีแดง เข้าสู่ หัวใจ แสงสีเขียว เข้าสู่ตับ แสงสีเหลือง เข้าสู่ม้าม แสงสีขาว เข้าสู่ปอด แสงสีดำ เข้าสู่ไต ในทฤษฎีแพทย์จีนถ้าใช้แสงสี เป็นลักษณะอ่อน เป็นการบำรุงธาตุ ในกรณีที่อวัยวะนั้นๆพร่องหรือขาด หรือถ้าใช้แสงสีเป็นลักษณะสีเข้ม เป็นการถ่ายเทในกรณีที่อวัยวะนั้นๆแกร่งหรือเกิน
 
9. ใช้แสงสีเพื่อการสลายการอุดกั้น

แสงสีที่ใช้คือ สีแดงเข้ม สีม่วงแดง สีเหลือง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียว

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนมีสีสันแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ฤดูกาล สถานที่ ตามธรรมชาติ และตามสิ่งที่มนุษย์คิดสร้างขึ้น การที่มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่ง หรือระบบเล็กๆใน จักรภพ ย่อมได้รับผลกระทบจาก ระบบอื่นๆรอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แสงสีก็มีผลต่อสุขภาพด้วย ประการฉะนี้แล