ความมหัศจรรย์ของ “สารสกัดรกคน”

“ความฝันของคน เมื่อมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง คือการมีสุขภาพที่ดีและถ้าสามารถซื้ออายุคืนกลับมาได้สัก ๑๐-๒๐ ปี จะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด”

“ดาราหรือชนชั้นสูงที่มีเงิน มักจะใฝ่หาวิธีการชะลอความแก่ ทำให้ใบหน้าอ่อนวัยอยู่เสมอ เช่น ชาลี แชปลิน (Charies Chaplin), มาดามไอเซนเฮาว์ (Dwignt mamie Eisenhower), วินสตัน เชอร์ชิลล์   (Winston Churcill), เจ้าหญิงไดอานา, โรเบิร์ต เคเนดี้ ล้วนได้ผ่านการรักษาด้วยการฉีดสารสกัดจากรกแกะ จาก ดร.พอล ไนฮาน (Dr. Paul Neihans) สวิตเซอร์แลนด์

มีความเชื่อเรื่องของรก โดยเฉพาะรกคน ว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีมานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี (ดูหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๓๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) เนื้อหาต่อไปนี้เป็นผลการวิจัยสมัยใหม่ที่มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หลายท่านได้รับรางวัลโนเบล เกี่ยวกับการสกัดสารที่สำคัญและเซลล์ตั้งต้น (Stem cell) จากรกอันเป็นพื้นฐานของการรักษาโรคด้วยการใช้เซลล์รักษาเซลล์ (Cell therapy)

 • รกมีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 6 ของน้ำหนักทารก
 • รกมีหน้าที่สำคัญที่สามารถทำให้เซลล์เล็กๆ ที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิ เปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตเป็นแสนเป็นหมื่นล้านเซลล์
 • รกทำหน้าที่คล้ายระบบเล็กๆ ระบบหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถกำหนดและให้สารจำเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ สามารถป้องกันตัวอ่อนในครรภ์จากพิษและเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง

หน้าที่ของ “รก” ที่เป็นรูปธรรม คือ 

 • ทำหน้าที่คล้ายตับสร้างโปรตีน กรดอะมิโน น้ำตาลสำหรับทารก
 • ทำหน้าที่คล้ายปอด ช่วยในการหายใจของทารกเป็นที่แลกเปลี่ยนเอาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอก
 • ทำหน้าที่คล้ายไต ขับของเสีย กระตุ้นเมตาบอลิซึม
 • ทำหน้าที่ต่อมใต้สมอง (hypothalamus) และต่อมหมวกไต ต่อมเพศ ทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อทำให้เกิดการสร้างอวัยวะเนื้อเยื่อและทำให้เกิดการพัฒนาการเติบโตของทารก
 • ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพิษต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายทารก

สารจำเป็นของชีวิตต่างๆใน “รก”
สารต่างๆ ในรกที่ค้นพบกว่า ๘,๐๐๐ ชนิด เป็นสารที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม มีบทบาทครบถ้วนที่ช่วยทำให้เซลล์เล็กๆ ค่อยๆ เติบโตอย่างมีระบบ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรกอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ Dr.Alexis Carrel ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่า การฉีดสารสกัดจากรกคนช่วยทำให้เนื้อเยื่อของคนสูงอายุมีการฟื้นฟูสภาพมีชีวิตชีวากลับมาได้ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ Dr.Paul Neihans ได้เนื้อเยื่อ ต่อม อวัยวะในระยะตัวอ่อนนำมาบดเป็นเซลล์ฉีดเข้าไปร่างกายสัตว์ทดลองที่มีความเสื่อมพร่องหรือสูญเสียเนื้อเยื่อ ต่อม อวัยวะเหล่านั้น พบว่าสามารถกระตุ้นเซลล์ให้มีการแบ่งตัวฟื้นฟูกลับมาได้

ความเชื่อทางแพทย์จีนโบราณเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอะไรบ้าง
วิธีการใช้เซลล์ที่มีชีวิตไปรักษาเซลล์ที่เสื่อมพร่องสอดคล้องวิธีคิดของแพทย์แผนจีนโบราณที่เรียกว่า “อาศัยสิ่งเหมือนกันแปรเปลี่ยนกัน” เช่น

 • ใช้หัวใจรักษาหัวใจ
 • ใช้สมองรักษาสมอง
 • ใช้ไตรักษาไต                             
 • ใช้กระดูกรักษากระดูก
 • ใช้เลือดรักษาเลือด
 • ต้องการความแข็งแกร่งต้องบำรุงด้วยอุ้งตีนหมี
 • บำรุงสมรรถภาพทางเพศให้บำรุงด้วยอวัยวะเพศของสัตว์             

แพทย์แผนจีนดั้งเดิมใช้วิธีการกินซึ่งกินดิบๆ หรือไม่ก็ต้องผ่านกระบวนการต้มทำให้สุกหรือเก็บแห้ง ทำให้สารจำเป็น เช่น โปรตีน กรดอะมิโน เซลล์ที่มีชีวิต เอนไซม์ ถูกทำลายไปมาก นอกจากนี้ การผ่านการย่อย และดูดซึม ยังต้องถูกทำลายด้วยกรด น้ำย่อย กว่าจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายคงเหลือปริมาณเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีปัญหาโรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ การคัดเลือกรก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจะต้องมีมาตรฐานที่ดี ด้วยวิธีการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิดดังกล่าวได้ถูกขยายออกไปโดยการนำเซลล์ใหม่ซ่อมเซลล์เก่า (cell therapy) เช่นเดียวกับการเปลี่ยนไตใหม่มาแทนไตเก่าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังถาวร การให้เลือดทดแทนการเสียเลือด การให้การปลูกถ่ายเซลล์ผิวหนังกรณีไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการปลูกถ่ายไขกระดูก