ทำไมต้องมี? อาหารเสริมสุขภาพ

ร่างกายคนเราต้องการสารอาหารที่ได้สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดี เพราะภาวะปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะคนเมือง) ได้รับอาหารประเภทไขมัน แป้ง เกลือ เนื้อสัตว์ทำให้ขาดเส้นใย ผัก ผลไม้ วิตามิน แร่ธาตุ ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน โรคความเสื่อม นอกจากนี้อุปนิสัยและความเคยชินหลายอย่างก็มีผลต่อการขาดสารอาหาร

คนที่ดื่มเหล้า
 เหล้า 1 กรัมทำให้ร่างกายเสียพลังงาน 7 แคลอรี โดยไม่ได้ให้คุณค่าของสารอาหารเลย 
 เหล้าทำให้ร่างกายสูญเสียวิตามินบี ซี สังกะสี แมกนีเซียม โพแทสเซียม
 เหล้าทำลายตับ ทำให้พิษสะสมในร่างกายมากขึ้น ทำให้เป็นโรคตับแข็งหรือโรคมะเร็งง่ายขึ้น

คนสูบบุหรี่
บุหรี่มีผลระคายเคืองต่อปอด เพิ่มความเสี่ยงของ โรคมะเร็งโดยตรงและทางอ้อม 
การสูบบุหรี่ทำให้ความต้องการสารอาหารพวกวิตามินบี12 กรดโฟลิก วิตามินซี และอี ซึ่งเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระมากขึ้น เพราะต้องไปต่อสู้กับความเสื่อมของ เนื้อเยื่อ และการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระที่ทำลายเนื้อเยื่อ ต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่าบีตาแคโรทีนในคนสูบบุหรี่จะต่ำกว่าคนทั่วไปอีกด้วย

คนดื่มกาแฟ  ชา
การดื่มกาแฟและชา โดยเฉพาะก่อนหรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมงจะมีผลลดการดูดซึมธาตุเหล็กถึงร้อยละ 80 
การดื่มกาแฟปริมาณมากจะทำให้แคลเซียมถูกขับออกจากร่างกายมากขึ้น  ทำให้กระดูกพรุน

การเตรียมอาหารการล้าง การปรุง การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ  การขนส่ง การเก็บอาหาร มีผลต่อการสูญเสียวิตามินอย่างมาก โดยเฉพาะวิตามินซี
 การสีข้าว มีผลทำให้ไฟเบอร์หลุดหายไป
 การเติมกลิ่น สี รส ในอาหารทำให้คุณค่าของสารอาหารด้อยและขาดหายไป
 การทำอาหารบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทำลายคุณค่าธรรมชาติของสารอาหารลงไปอย่างชัดเจน
      
คนแต่ละวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน
วัยเด็กความต้องการอาหารเพื่อการเติบโตและพัฒนาการ มีมาก จึงต้องเสริมปริมาณธาตุเหล็ก แคลเซียม โฟลิก โครเมียม  สังกะสี  วิตามินเอ  บี1  บี2 วิตามินซีให้พอ
วัยกลางคน-สูงอายุ  เป็นวัยที่ขาดแคลนอาหารได้ง่าย จากหลายปัจจัย ด้วยกัน เช่น การกินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากปัญหาของฟันและช่องปาก ผลกระทบจากยารักษาโรค ความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ การสัมผัสกับแดดน้อย  ลง (ขาดการสร้างวิตามินดี) เป็นผลทำให้ขาดแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก สังกะสี วิตามินดี แคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็น สาเหตุของภูมิคุ้มกันต่ำลงและร่างกายเสื่อมถอยเร็วขึ้น

คนท้อง หญิงให้นมบุตรการได้สารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่ดี จะมีผล ต่อแม่และลูกในครรภ์ สารอาหารที่เหมาะสมจะทำให้ลูกแข็งแรง แม่สุขภาพดี ฟื้นตัวได้เร็ว  ระหว่างให้นมบุตร ร่างกายมีความต้องการวิตามิน แคลเซียม สังกะสี แมกนีเซียม สำหรับการเติบโตของทารก ทำให้ปริมาณสารอาหารมากกว่าระหว่างการตั้งครรภ์เสียอีก

หญิงวัยหมดประจำเดือน  การเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ทำให้ผู้หญิงจำนวน มากมีอาการต่างๆ มากมาย เนื่องจากการลดลงของระดับ ฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การได้สารอาหารที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการต่างๆ ในช่วงวัยหมด ประจำเดือนได้โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมน รวมทั้งยังช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน ถือเป็นการชะลอความแก่ได้ดี รวมทั้งการออกกำลังกาย การฝึกจิตใจ เป็นต้น

ปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อภาวะขาดสารอาหารที่เหมาะสม
การออกกำลังกายที่น้อยไป
โรคเจ็บป่วยเรื้อรัง
การใช้ยาเคมีต่อเนื่องยาวนาน
ปัญหาจากจิตใจ
 ภาวะสารพิษต่างๆ จากอาหาร และสิ่งแวดล้อม
อาชีพการงาน
การกินอาหารที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาเศรษฐกิจ  
          
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผู้ที่เสนอแนวคิดการกินอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในทัศนะแพทย์ทางเลือกแบบ แผนปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปทางด้านสารอาหารที่ขาดแคลน เช่น กรดอะมิโนที่จำเป็น กรดไขมันที่จำเป็น (ร่างกายสร้าง เองไม่ได้) รวมถึงวิตามิน แร่ธาตุและสารไฟโทเคมิคัล (พฤกษเคมี) เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ  เพื่อการป้องกันและรักษา และเชื่อว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญในทศวรรษนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้