ฝังเข็มลดความอ้วน ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

มีการศึกษาิจัยมากมายจากหลากหลายสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับการฝังเข็มลดความอ้วน ไปดูกันเลย

1. การวิจัยของคณะแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยนานกิงเกี่ยวกับ ผลของการฝังเข็มที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง กับการสลายไขมันและการเก็บไขมันของร่างกายพบว่า

คนอ้วนโดยส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงกว่าคน ปกติ ซึ่งเป็นการสะท้อนว่า ร่างกายจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) จากตับอ่อนสู่ระบบเลือดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการเก็บสะสม ไขมันของร่างกายมาก
ในขณะเดียวกัน คนอ้วนจะมีระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสลายไขมันเป็นพลังงานในเลือด คือ อะดรีนาลิน และคอร์ติโซนต่ำกว่าปกติ ทำให้ไขมันสะสมในตัวมาก
ผลจากการฝังเข็มในคนอ้วน 44 ราย อายุระหว่าง 17-48 ปี พบความเปลี่ยนแปลงที่นัยสำคัญ คือ ระดับน้ำตาลในเลือดลดน้อยลง (ไขมันสะสมตัวน้อยลง) และระดับอะดรีนาลิน คอร์ติโซนเพิ่ม สูงขึ้น (ไขมันถูกสลายเป็นพลังงาน มากขึ้น) ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของน้ำหนักตัวของผู้ป่วย
สรุปว่า การฝังเข็มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกของฮอร์โมน ต่อการสะสมและสลายไขมันของร่างกาย

2. การศึกษาของแผนกฝัง เข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์จีนกวางสี กับคนอ้วน 50 ราย พบว่าการฝังเข็ม สามารถลดระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ (TG) ระดับน้ำตาล ในเลือด (CH) ไขมันที่มีความหนา แน่นต่ำ (LDL-C) อย่างมีนัยสำคัญ

3. การศึกษาทั้งสองเชื่อว่า ฝังเข็มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนและการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ เพื่อการปรับสมดุลการลดลงของน้ำตาลและไขมัน จึงมีผลต่อการควบคุมโรคต่างๆ ของร่างกาย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดอุดตัน ภาวะหัวใจขาดเลือด ความแข็งตัวของหลอด เลือดหลอดเลือดสมองตีบ ความดันเลือดสูงได้ด้วย

ตัวอย่าง การลดความอ้วนโดยการนวดจุดด้วยตนเอง

จุดกวนหยวน จุดใต้สะดือ แนวดิ่งลงมา 3 ชุ่น (3 นิ้ว)
นอนหงาย ใช้มือกดและนวด จุดกวนหยวนเป็นวงกลม
นานครั้งละ 30 นาที วันละ ครั้ง ประมาณ 25 วัน
(จุดกวนหยวน เป็นจุดเกี่ยว ข้องกับการดูดซึมอาหารของลำไส้ เล็ก ช่วยให้การตกค้างของอาหารใน ร่างกายที่จะสะสมเป็นไขมันน้อยลง ช่วยทำให้การขับถ่ายปริมาณมากขึ้น ในแต่ละครั้ง โดยไม่เพิ่มจำนวนครั้ง ของการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยเพิ่มพลังกลไกการเผาผลาญ สลายการตกค้างของไขมัน)

การใช้เมล็ดผักกาดหรือเข็มผิวหนังกดจุดที่ใบหู เพื่อช่วยควบคุมความหิว กระตุ้นการทำงาน ของกระเพาะอาหาร ลำไส้ ช่วยการขับถ่ายอาหารตกค้าง สามารถ เลือกจุดต่างๆ ตามตำแหน่ง เช่น จุดหิว จุดเสินเหมิน จุดกระเพาะอาหาร จุดซานเจียว จุดสมอง จุด ลำไส้ใหญ่ จุดลำไส้เล็ก จุดปอด ใช้ปลาสเตอร์ตัดเป็นแผ่นเล็กๆ ใส่เม็ดแม่เหล็กหรือเมล็ดผักกาด ทำความสะอาดบริเวณใบหูด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐เปอร์เซ็นต์ ปล่อย ให้แห้ง แล้วติดด้วยปลาสเตอร์ที่มี เม็ดแม่เหล็กหรือเมล็ดผักกาดตาม ตำแหน่งต่างๆ เปลี่ยนทุก 3-4 วัน ถ้ามีอาการคัน เจ็บ ต้องถอดออก เพราะอาจมีการอักเสบได้

การฝังเข็ม หรือการนวดจุด ฝังเข็มอย่างถูกต้องจะมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยน การทำงานของอวัยวะ ภายในโดยเฉพาะสมอง ระบบการ ย่อยสลายอาหาร ระบบฮอร์โมนได้อย่างแน่นอน ซึ่งนำไปสู่การปรับสมดุลเพื่อสุขภาพและลดความ อ้วน
แต่การลดความอ้วน มีปัจจัย เกี่ยวข้องหลายๆ ประการ และตัว แปรที่สำคัญของพฤติกรรมและวิถี การดำเนินชีวิตที่ผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการบริโภคผิดๆ ทั้งประเภทอาหาร ปริมาณ รวมทั้งเวลา อีกทั้งการออกกำลังกาย ใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน น้อยลง จิตใจที่ไม่เข้มแข็ง เห็นแก่กิน ความอร่อย ความเสียดายของ ความขี้เกียจ ฯลฯ นับว่ามีความสำคัญกว่าการรักษาโดยวิธีใด

ก่อนจะเลือกลดความอ้วนด้วยวิธีใดควรพิจารณาข้อดีข้อเสีย ให้ถ่องแท้เสียก่อน ที่สำคัญควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยัง แล้วเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนก่อน ท่านอาจไม่ต้องการพึ่งการรักษาโดยวิธีอื่น เพราะตัวท่านเองคือผู้ที่จะรักษาความอ้วนของตนเองได้อย่างแท้จริง 

พูดเรื่องฝังเข็มลดน้ำหนักมาจนจบ ขออนุญาตผนวกวิธีกดจุดสำหรับคนที่มีอาการเบื่ออาหารจนผอมลง น้ำหนักลด และอยากให้เจริญอาหารเพิ่มเติมไปด้วย ข้อมูลนี้ตัดตอนมาจากหนังสือกดจุดหยุดโรคของสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน โดย ลลิดา อาชานานุภาพ และนายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ