ร่องจมูก บอกสุขภาพ

ตำแหน่งร่องจมูก (บริเวณร่องระหว่างจมูกกับริมฝีปากด้านบน) ตามตำราการดูโหวงเฮ้ง เป็นตำแหน่งของอายุในวงโคจร 51 ปี เรียกว่า เหยินจง (ภาษาแต้จิ๋วเรียก หยิ่งตง) ตำแน่งนี้เป็นที่รวมของแม่น้ำทั้ง 4 สาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพลังธาตุน้ำ เป็นตัวรวมพลังทั้งหลายลงสู่ทะเล คือ ปาก บ่งบอกถึง ทายาท บุตร ผลงานจากการกระทำ การสืบทอดทั้งในแง่เจตนารมณ์ ผลงาน ความสำเร็จ การปฏิบัติภารกิจ อุปนิสัยใจคอ

ลักษณะร่องจมูกที่ดี

ต้องเป็นร่องยาวลึกสม่ำเสมอ ปลายจมูกไม่ปิดบังร่อง ฟังดูแล้วบางท่านเชื่อ บางท่านไม่เชื่อเพราะยากแก่การพิสูจน์ที่น่าเชื่อ เพราะหมอดูราศีบนหน้าอาจทำนายทายทักได้แม่นยำ และตนเองเคยมีประสบการณ์ด้วยตนเอง

บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องสถิติหรือเรื่องหมอดูคู่หมอเดา ถูกบ้างผิดบ้าง พอถูกก็เอามาพูดต่อกันไป พอผิดก็เงียบ และที่สำคัญจะเอาหลักอะไรมาอธิบายว่ามันเป็นเช่นนั้น
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าศาสตร์เหล่านี้ยังมีผู้ยึดถือ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย แม้กระทั่งการรับสมัครเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งต้องจ้างนักดูโหวงเฮ้งมาคัดเลือกบุคลากร ซึ่งดูคล้ายกับว่าให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าวุฒิภาวะ คุณวุฒิ การศึกษา และความสามารถทีเดียว

จากทฤษฎีที่กล่าวมา มีการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของใบหน้าหรือส่วนต่างๆ ของร่างการบ่งบอกถึงความผิดปกติของอวัยวะภายในหรือการเกิดโรคอะไร ซึ่งถ้าพิจารณาบริเวณร่องจมูกจะสัมพันธ์กับมดลูกและกระเพาะปัสสวะ ซึ่งเกี่ยวกับระบบไต การสืบพันธ์นั่นเอง

ลักษณะของร่องจมูก และความเกี่ยวข้องกับโรค

1. ร่องจมูกสั้นและตื้น

มดลูกเล็ก คอมดลูกสั้น มีบุตรยาก ประจำเดือนมาเร็ว ปริมาณน้อยอวัยวะเพศสั้น ตัวเชื้ออสุจิน้อย

2. ร่องจมูกยาวและแคบ

คอมดลูกแคบ และยาว ถ้ายาวมากจะพบภาวะมดลูกหย่อนง่าย

คอมดลูกยาว แคบ และลึกจะพบมดลูกผิดตำแหน่ง

คอมดลูกยาว แคบ และตื้นจะพบมดลูกคว่ำหน้า

3. ร่องจมูกส่วนบนกว้าง

มดลูกคว่ำหลัง  ส่วนล่างแคบ

4. มีร่องจมูกคู่

มีมดลูก 2 อัน มีช่องคลอดคู่

5. ร่องจมูกนูนเต็ม  (ไม่มีร่อง)

แสดงว่ามดลูกมีก้อนเนื้องอก มีลูกยาก

6. ร่องจมูกมีผื่นหรือตุ่มพุพอง

แสดงว่ามีการอักเสบของมดลูกหรืออุ้งเชิงกราน ต่อมลูกหมากอักเสบ ท่อทางเดินอสุจิอักเสบ

7. ร่องจมูกมีลักษณะเลือดอุดกั้นตกค้าง หรือจ้ำเลือด

ประจำเดือน มีก้อนและการอุดตันของการไหลเวียนของมดลูก พังผืดของมดลูก หรือหลอดเลือดดำของบริเวณลูกอัณฑะเลือด

8. ร่องจมูกไม่ตรง (เฉ)

แสดงว่ามดลูกเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าร่องเอียงขวา มดลูกจะเอียงขวา ถ้าร่องเอียงซ้าย มดลูกจะเอียงซ้าย

9. ร่องจมูกมีรอยบุ๋ม

กระดูกเชิงกรานผิดปกติหรือแคบ แสดงว่ามีการกดทับมดลูก ระวังการคลอดบุตรลำบาก หรือการมีก้อนเนื้องอก

10. ร่องจมูกมีรอยตัดขวาง

แสดงว่ามีภาวะการมีบุตรยาก 

ความหมายของร่องจมูก (บริเวณจุดเหยินจง)

1. ในแง่ทฤษฎีเส้นลมปราณเป็นจุดที่เชื่อมต่อของลมปราณเยิ่น (วิ่งจากฝีเย็บมาทางกลางลำตัวด้านหน้า และเส้นลมปราณดู๋ (เส้นลมปราณที่วิ่งจากฝีเย็บมาทางกลางลำตัวด้านหลังมาหยุดที่ริมฝีปาก) เส้นลมปราณเยิ่นและดู๋มีความสำคัญในการปรับสมดุลยิน-หยาง เลือดลม และไหลเวียนผ่านอวัยวะภายในทั้งหมดเชื่อมสัมพันธ์กับเส้นลมปราณหลักทุกเส้นของร่างกาย

2. ในแง่ทฤษฎี อวัยวะภายในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นบริเวณสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของเลือดพลังและความสมดุลในร่างกายทั้งหมด

3. ในแง่ทฤษฎีโฮโลกราฟิก พิจารณาเป็นส่วนของอวัยวะภายใน และร่างกายที่มีการเรียงตัวจากเท้ามายังศีรษะ หรือมองจากภาพโดยรวมได้แก่ ส่วนของมดลูกและกระเพาะปัสสวะ (เกี่ยวข้องกับไต และการสืบพันธ์) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจะเห็นว่าตำราดูโหวงเฮ้ง บางครั้งก็อาจมีเหตุผลอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ การศึกษาศาสตร์ของจีนหลายๆ สาขาบางครั้งก็อธิบายได้ บางครั้งก็อธิบายไม่ได้ การเรียนรู้ประสบการณ์และการศึกษาวิเคราะห์ยังไม่สิ้นสุด

การจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เกิดจากพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญ การเปิดใจกว้างที่จะรับรู้เอาศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีมาในอดีต แล้วนำมาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง เลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นสารมีแก่นสารและพิสูจน์ซ้ำได้ ความรู้ที่จริงแท้ได้จากการทดลองปฏิบัติเท่านั้น หาใช่การคิดจินตนาการ

หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับร่องจมูก มีทฤษฎีแพทย์แผนจีนรองรับอยู่บ้าง จะจริงเท็จอย่างไร ช่วยกันตรวจสอบทดลองดูนะครับ