5 เรื่องเพศ ในทัศนะแพทย์จีน

ความต้องการทางเพศและการสืบพันธุ์เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ สมรรถภาพทางเพศและความสามารถในการสืบพันธุ์ขึ้นอยู่กับอวัยวะภายใน คือ ไตเป็นสำคัญ

ถ้ามีการดูแลและเข้าใจกฎเกณฑ์ของการทำงานของไต (ในทรรศนะการแพทย์แผนจีน) และจัดการกับปัญหาทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ก็จะทำให้พลังไตเสื่อมช้า มีสมรรถภาพทางเพศที่ดีอยู่ได้นาน ถ้าจัดการไม่ถูกต้องก็จะมีการเสื่อมสมรรถภาพเร็วก็โรคมะเขือเผาทั้งๆ ที่ไม่ถึงเวลาอันควร

5 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในทรรศนะแพทย์จีน

1. เพศสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาว

ตามหลักทฤษฎียิน-หยาง ชายเป็นหยาง หญิงเป็นยิน  การมีเพศสัมพันธ์คือการปรับสมดุลยิน-หยาง การเสริมยิน บำรุงหยาง ทำให้อายุยืน นาน “หญิงบำรุงชาย ชายบำรุงหญิง”

2. “เพศสัมพันธ์” เป็นสิ่งที่ขาดมิได้ แต่มากเกินก็ไม่ได้

  • “อาหาร และความต้องการทางเพศ เป็นสิ่งพื้นฐานของชีวิต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้”
  • แพทย์จีนชื่อ เก๋อหง สมัยจิ้น ประมาณ ๑,๕๐๐ ปีก่อน กล่าวไว้ว่า “คนเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ ถ้าปราศจากการแลก- เปลี่ยนยิน-หยาง จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เก็บกด จะทำให้เกิดโรค ชีวิตจะสั้น”
  •  การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการควบคุม เหมือนใบมีดที่จะเฉือนถึงกระดูก จะทำลายชีวิต เป็นข้อความบันทึกไว้ในตำราพิชัยสงคราม “ยิน-ฝู่จิง” เมื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปี

3. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เร็ว หรือการแต่งงานไม่ควรเร็วเกินไป

หนังสือ “โจหลี่” ได้กล่าวถึงอายุของผู้ชายประมาณ ๓๐ ปี ผู้หญิง ประมาณ ๒๐ ปี จึงเหมาะจะมีครอบครัว (เนื่องจากการเจริญเติบโตและ พัฒนาการของร่างกายเกี่ยวกับฮอร์โมน หรือพลังไตจะสมบูรณ์ถึงขีดสูงสุด ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในขณะที่การพัฒนาของไตไม่ถึงขีดสุด หรือมีครอบครัว, มีลูก เร็วกว่าวัยอันควร จะมีผลระยะยาวต่อการเสื่อมถอยเมื่อช่วงบั้นปลาย ทำให้แก่เร็ว)

4. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุมาก

เรื่องเพศเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตพัฒนาการ การเสื่อมถอย เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ การแต่งงานเร็ว การมีบุตร เร็วเป็นสิ่งไม่สมควร ขณะเดียวกันเมื่ออายุแก่ชรายินของร่างกายหดแห้ง สมรรถภาพทางเพศเริ่มถดถอย บางครั้งการฝืนสังขารมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ไม่สามารถหลั่งขณะร่วมเพศ มีการกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง ทำให้ปัสสาวะขัด ปัสสาวะลำบาก และปวด หรือจะยิ่งทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม

5. ห้ามมีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไป

  • กวีโบราณของจีนได้เขียนเตือน ไว้ว่า “หญิงสาวมีความเสน่หา แต่สามารถฆ่าบุรุษได้ ไม่ใช่เพราะหล่อนจะเฉือนคอหอยดอก แต่หล่อนจะทำให้ไขกระดูกของบุรุษเหือดแห้งหาย”
  • นักปราชญ์จีนโบราณกล่าวว่า “เพศเป็นจุดเริ่มต้นและก่อเกิดชีวิต และเพศจะนำมาซึ่งการสิ้นสุดของชีวิต เช่นกัน”
  • ปัญหาความพอดีในเรื่อง “เพศสัมพันธ์” กับสุขภาพที่ดี

พลังไตเป็นพลังพื้นฐานของอวัยวะภายในทั้งปวง ซึ่งควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกายทั้งหมด แพทย์แผนจีนถือว่าเพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ขาดเสียมิได้ แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป ปัญหาคือความสมดุลหรือความพอดีในแต่ละบุคคลแต่ละวัยคืออะไร การจัดการความสมดุลในเรื่องเพศจึงเป็นปัญหาสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

 ซุ่นซือเหมี่ยว แพทย์จีนผู้มีชื่อเสียงได้กล่าวไว้ว่า ภายใต้ภาวะปกติทางสรีระของคนทั่วไป

คนอายุ 20-29 ปี ควรควบคุมการหลั่งอสุจิ 4 วัน ต่อ 1 ครั้ง

คนอายุ 30-39 ปี ควรควบคุมการหลั่งอสุจิ 8 วัน ต่อ 1 ครั้ง

คนอายุ 40-49 ปี ควรควบคุมการหลั่งอสุจิ 16 วัน ต่อ 1 ครั้ง

คนอายุ 50-59 ปี ควรควบคุมการหลั่งอสุจิ 21 วัน ต่อ 1 ครั้ง

คนอายุ 60-69 ปี ควรควบคุมการหลั่งอสุจิ 30 วัน ต่อ 1 ครั้ง (ถ้าร่างกายอ่อนแอไม่ควรหลั่งอสุจิ)

อย่างไรก็ตามสภาพร่างกายแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน คนที่แข็งแรง สุขภาพดีมาก อาจมีความถี่ในการหลั่งได้มากกว่าที่กำหนด โดยการสังเกตง่ายๆ ถ้าหลังมีเพศสัมพันธ์ วันรุ่งขึ้นรู้สึกอ่อนเพลีย เอว เข่าอ่อนแรง มึนศีรษะ แสดงว่า มีการหลั่งบ่อยเกินไป โดยทั่วไป คนวัยหนุ่มที่แข็งแรงสามารถหลั่งได้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ วัยกลางคนสามารถหลั่งอสุจิได้ประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คนสูงอายุต้องระมัดระวัง ต้องพยายามควบคุมการหลั่งประมาณ 15-30 วันต่อครั้ง แพทย์แผนจีนเชื่อว่า การมีเพศ สัมพันธ์ที่มากเกินไป โดยเฉพาะในคนสูงอายุจะทำให้อวัยวะเพศฝ่อลีบเร็วขึ้น ทำลายสมอง ทำให้สมองและระบบประสาทเสื่อมเร็วขึ้นอีกด้วย

คนสูงอายุที่ร่างกายแข็งแรง แม้อายุมากกว่า 100 ปี มักมีสมรรถภาพทางเพศยังดี ก็มีข้อยกเว้นในกรณีนี้ตามสรีระของร่างกายปัจเจกบุคคล  ในหลักวิชาลมปราณได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกพลังลมปราณที่สามารถทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยครั้ง  ทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น และมีสมรรถภาพทางเพศบนพื้นฐาน สุขภาพที่ดี ความจำดี