การเสริมสร้างสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

การเสริมสร้างสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

การรักษาแบบแพทย์แผนจีน ให้น้ำหนักที่การรักษาคน เนื่องจากการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเน้นที่การเยียวยาทั้งระบบ ถ้าปัญหาหลักได้รับการแก้ไข อาการหลายๆอย่างจะหายไปพร้อมๆกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค ต้องคำนึงถึงการปรับสภาพพื้นฐานของร่างกายร่วมด้วยเสมอ

บทบาทของยาสมุนไพรจีน การฝังเข็ม การรมยา ไม่ใช่แก่นสารแท้จริงของชีวิต แต่เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพกลับมามีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมในการรักษาตัวเอง ส่วนแก่นสารในการต่อสู้กับโรค คือภาวะเจิ้งชี่ พื้นฐานพลังชีวิตเป็นแก่นสารที่แท้จริง

 

แพทย์ชั้นสูงรักษาประเทศคือ การสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ให้เกิดโรค

คนส่วนใหญ่ เข้าใจว่าไม่มีโรคแล้วจะรักษาอะไร / ไม่เห็นปัญหาคือไม่มีปัญหา มีปัญหาแล้วค่อยว่ากัน แต่ความจริงแล้วปัญหาสุขภาพในทุกวันนี้ โรคที่เป็นปัญหาและคุกคามชีวิตประชากรมากที่สุด มาจากโรคของการดำเนินชีวิตที่ผิดหลักธรรมชาติ จากสภาพแวดล้อม ภาวะทางจิตใจ การทำงาน การพักผ่อน การนอนหลับ อาหารการกิน การบริโภคยา เพศสัมพันธ์ ฯลฯ ได้แก่ โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง นอนไม่หลับ ฯลฯ โรคเหล่านี้เป็นผลจากการสะสมความเสียสมดุลอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดหนึ่ง หรือเมื่อมีสิ่งกระตุ้นก็จะแสดงอาการหรือตรวจพบความผิดปกติทางพยาธิสภาพให้เห็น

 

ตัวอย่างการดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

  1. หลักธรรมชาติของยินหยาง ในรอบปีแบ่งเป็น 24 ช่วง (二十四节气) มีการเปลี่ยนแปลงของความร้อนจากแสงอาทิตย์ เกิดเป็นฤดูกาล อุณหภูมิอากาศมีทั้งอุ่น ร้อน หนาวเย็น มีทั้งความร้อน ความชื้น ความแห้ง ลม ฝน ต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติของร่างกายและสภาพแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติตัว
  2. การดูแลสุขภาพในรอบวัน ตามนาฬิกาชีวิต ร่างกายเรามีการหลั่งฮอร์โมนและสารคัดหลั่งต่างๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ในรอบวัน การนอน การทำงาน การรับประทานอาหาร การขับถ่าย จึงต้องมีกฎเกณฑ์
  3. หลักการเลือกประเภทอาหารตามสภาพร่างกาย ปริมาณ ช่วงเวลา เทคนิคการบริโภค การดื่มน้ำ ที่เหมาะสม
  4. การดูแลร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป ร่างกายเคลื่อนไหว จิตใจสงบ
  5. ปล่อยวางใจ ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ให้แก่ผู้อื่น
  6. ควบคุมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังชีวิต
  7. นอนหลับให้เพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม 00 – 6.00 น. รวมถึงพักงีบตอนกลางวันช่วงสั้นๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมง

 

เป็นความยากลำบากที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะคนมักจะเชื่อเมื่อมีปัญหาให้เห็นก่อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านความรับรู้ ปัญหาปัจจัยเรื่องเวลา อาชีพการงานและอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *