ความแตกต่างของหญิงและชาย男女不同之处 ในมุมมองแพทย์แผนจีน (1)

ความแตกต่างของหญิงและชาย男女不同之处 ในมุมมองแพทย์แผนจีน (ตอนที่ 1)

“ธรรมชาติของเพศชายเป็นหยาง มีลักษณะเคลื่อนไหว กระจายตัวออกนอก ขึ้นสู่บน”

“ธรรมชาติของเพศหญิงเป็นยิน มีลักษณะหยุดนิ่ง สงบ เก็บเข้าด้านใน ลงสู่ด้านล่าง”  

 

สรีระพื้นฐานได้กำหนดลักษณะภายนอก บุคคลิก อารมณ์ จุดอ่อนของร่างกาย  รวมทั้งวิถีการดูแลสุขภาพของทั้งสองเพศให้แตกต่างกัน

 

— ผู้ชายต้องเข้มแข็งไม่หยุดนิ่ง (男子要自强不息) : ผู้หญิงต้องเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อดทน แบกรับอุปสรรค (子要厚德载物 )  

ผู้ชายเปรียบเสมือนม้า ต้องเข้มแข็ง แข็งแรง ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่เกียจคร้าน เช่นเดียวกับม้าที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ผู้หญิง ต้องมีลักษณะอ่อนนุ่ม สงบ เฝ้าดูแล คอยถ่วงดุล จิตใจต้องเมตตา ค่อยดูดซับอุปสรรค เสมือนกับพื้นดินที่แผ่กว้างไพศาล รองรับสรรพสิ่ง

 

— ผู้ชายมีอวัยวะเพศที่พุ่งออกสู่ภายนอก มีลักษณะระบายออกไป ในขณะที่อวัยวะเพศหญิงมีลักษณะเก็บลับ เข้าสู่ด้านใน

                เพศชายผลิตเชื้ออสุจิจำนวนมากเป็นล้านๆ ตัวอสุจิของเพศชาย มีลักษณะเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง มุ่งไปด้านหน้า แต่จะมีตัวที่แข็งแรงที่สุดที่สามารถคว้าชัยชนะไปรวมตัวกับไข่ของเพศหญิงได้ ผู้ชายที่เข้มแข็งและขยันเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสังคม

                เพศหญิงผลิตไข่ได้เดือนละ 1 ฟอง แต่ในบางช่วงเช่นระยะตั้งครรภ์ก็ไม่มีการตกไข่ การฟูมฟักลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนคลอด หลังคลอดถึงเติบใหญ่ ต้องอาศัยลักษณะของผู้หญิงคือความอดทน รอคอย เนื่องจากภาวะสรีระของฮอร์โมนในร่างกายที่ขึ้นลงมีกฎเกณฑ์ เป็นจังหวะรอบเดือน ในขณะที่เพศชายมีฮอร์โมนที่มีกฎเกณฑ์เป็นจังหวะน้อยกว่า จึงมักเห็นผลจากการกระตุ้นจากภายนอกได้ง่าย ความตื่นตัวทางเพศของผู้ชายจึงมีมาก มีแนวโน้มที่จะแสวงหาเรื่องทางเพศสูง ซึ่งต่างกับผู้หญิงที่เมื่อตกลงปลงใจรักใครแล้วมักจะไม่นอกใจ เช่นเดียวกับไข่ที่พบกับเชื้ออสุจิตัวเดียวก็จะปิดรับเชื้ออสุจิตัวอื่นที่จะเข้ามา         

 

— ผู้ชายอยู่กำกับภายนอก  (男主外) : ผู้หญิงอยู่กำกับภายใน (主内)

  หยางออกสู่ภายนอก  ยินเข้าสู่ด้านใน

                ผู้ชายกำกับภายนอกต้องเคลื่อนไหว ทำมาหากินหารายได้จากนอกบ้าน ดูแลกิจการภายนอก ในขณะที่ผู้หญิงกำกับภายใน ต้องเก็บสะสมเงินทองที่หามาได้  คอยดูแลภายในบ้าน อาหารการกิน ความเป็นอยู่ของลูกๆสามีและทุกคนในครอบครัว ให้เกิดความสงบเรียบร้อย

 

— ผู้ชายคุยเรื่องการงาน (男人说事) : ผู้หญิงพูดระบายความรู้สึก (人谈情)

                ผู้หญิง ถ้ามีโอกาสคุยกัน มักจะพูดระบายอารมณ์ พูดเรื่องครอบครัว ลูกๆ บางคนชอบนินทาเรื่องคนอื่น เมื่อได้พูดคุยก็จะสามารถระบายอารมณ์ความอัดอั้นตันใจ  จิตใจจะผ่อนคลายสบาย ในขณะที่ผู้ชายชอบพูดคุยเรื่องการงาน หลักการ เวลาพูดคุยกันแล้วมักจะมีความเครียด หงุดหงิด ทำให้กลไกพลังและอวัยวะภายในถูกกระทบกระเทือน เกิดโรคได้ง่าย

— ผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้หญิง ทั้งๆที่ ผู้หญิงจะแก่เร็วกว่าผู้ชาย  

                ผู้หญิงใช้เลข 7 ผู้ชายใช้เลข 8 มาคำนวณการเจริญเติบโตและความเสื่อม

ผู้หญิงที่อายุ 7 ขวบเริ่มมีฟันน้ำนม, อายุ 7 x 2 = 14 ปี มีประจำเดือน, อายุ 7 x 5 = 35 ปี เริ่มต้นความเสื่อม, อายุ 7 x 7 = 49 ปี หมดประจำเดือน หมดวัยเจริญพันธุ์

                ผู้ชายอายุ 8 ขวบ เริ่มมีฟันน้ำนม, อายุ 8 x 2 = 16 ปี เข้าวัยเจริญพันธุ์ มีการสร้างอสุจิ, อายุ 8 x 5 = 40 ปี เริ่มต้นความเสื่อม 8 x 8 = 64 ปี หมดวัยเจริญพันธุ์

                ผู้ชายอายุ 40 ปี เทียบเท่าผู้หญิงอายุ 35 ปี (ผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชาย 5 ปี โดยธรรมชาติ) แต่การที่ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง ก็ด้วยเหตุผล 2 ประการ ซึ่งจะมาอธิบายในตอนต่อไปครับ       

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *