เทคนิคเชื่อมประสาน หัวใจกับไต

หัวใจกับไต เป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าต้องการรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตและรากฐานของไตให้แข็งแรง จำเป็นต้องปรับสมดุลระหว่างหัวใจกับไต โดยทำให้หัวใจและไตทำงานเชื่อมประสานกัน

เทคนิคง่ายๆ ในการเชื่อมประสาน หัวใจ กับ ไต

1. การนอนหลับในช่วงเวลา 23.00 – 1.00 น.(子时睡觉) การนอนหลับในช่วงเวลานี้  ซึ่งเป็นช่วงที่พลังยินมากที่สุด  จะเป็นการเสริมธาตุน้ำ และควบคุมธาตุไฟ (หัวใจ) ไม่ให้มากเกินไป  ถ้าไม่นอนหลับในช่วงเวลานี้  พลังงานหยางจะไม่ถูกควบคุม   เมื่อเลยเวลาเที่ยงคืนไปมากเท่าไร  การควบคุมพลังหยางก็ยิ่งจะยากขึ้น ขณะเดียวกันการเสริมพลังยิน (พลังไต – ธาตุน้ำ) ก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้น้ำกับไฟแยกตัวได้ง่าย ไฟจะสะสมอยู่ด้านบน, น้ำจะสะสมอยู่ด้านล่างดังนั้นการครุ่นคิด, การทำงานกลางดึก, อยู่เวรดึก, ดูหนังดึกๆ ไม่นอนหลับตอนกลางคืน  จึงเป็นการทำลายความสมดุลของไตและหัวใจ

2. การงีบหลับสั้นๆตอนกลางวัน ช่วง 11.00 – 13.00 น.(午时要小睡) ช่วงเวลานี้เป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากพลังหยางสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นพลังยิน (หลังเที่ยงวันความเย็นความมืดเริ่มเข้าแทนที่ความร้อนความสว่าง)ช่วงเวลาดังกล่าว พลังหยางของร่างกายจะกระจายตัวออกนอกขึ้นบนมากที่สุด วิธีป้องกันการสูญเสียพลังคือการยับยั้งพลังไม่ให้ถูกใช้ต่อเนื่องมากเกินไป  ยังเป็นการสงบพลังขึ้นด้านบนและทะนุถนอมการสูญเสียยิน (ความเย็นของร่างกาย) ไปในเวลาเดียวกัน  จึงเป็นช่วงเวลาของการเสริมยินลดการสูญเสียพลังหยางที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่ง

การปิดตา  นั่งสมาธิ กลับพักจิตในช่วงเวลาสั้นๆ  ก็เป็นการปรับสมดุลของน้ำและไฟ (หัวใจและไต)  แต่ไม่ควรพักหรืองีบนานเกินไป โดยทั่วไปควรใช้เวลา 15 – 30 นาที

3. การใช้ใจกลางฝ่ามือถูกับใจกลางฝ่าเท้า手心搓脚心) กลางฝ่ามือของคนเรามีจุดฝังเข็ม เหลากง(劳宫穴)เป็นจุดของเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นตัวแทนของหัวใจปลายนิ้วกลางเป็นจุดปลายของเส้นลมปราณนี้ เรียกว่าจุด จงชง(中冲穴)ให้เอามือ 2 ข้างมาถูกัน ให้ปลายนิ้วกลางถูกันผ่านจุดเหลากง(劳宫穴)แล้วเอาไปถูใจกลางฝ่าเท้า ซึ่งมีจุดหย่งเฉวียน(涌泉穴)ซึ่งเป็นจุดของเส้นลมปราณไต   ฝ่ามือซ้ายถูฝ่าเท้าขวา ฝ่ามือขวาถูฝ่าเท้าซ้ายสลับกัน ทำให้พลังส่วนบนและส่วนล่างถ่ายเทถึงกัน จะช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูงและช่วยการนอนหลับได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีการเชื่อมประสานไตกับหัวใจวิธีหนึ่ง

ภาวะหัวใจและไตไม่เชื่อมประสานกัน สาเหตุสำคัญคือไฟหัวใจมาก ยินของไตพร่อง มักมีอาการแสดงออกด้วยการนอนไม่หลับเรื้อรัง เครียด และครุ่นคิดตลอดเวลา

ตำรับยายาสมุนไพรจีนที่ใช้คือ หวงเหลียนเออเจียวทัง (黄连阿胶汤) ร่วมกับการฝึกฝนทางจิตใจควบคุมอารมณ์ปรับความคิดทัศนะคติและรู้จักการปล่อยวางควบคู่ไปด้วย