“เหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง” ยาป้องกันและรักษาโควิด จริงหรือ?

ความจริงก็คือ เหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง  (连花清瘟胶囊) ไม่ใช้ในการป้องกันโควิด-19 แต่ใช้ในการรักษาเท่านั้น  อย่าหลงเชื่อการโฆษณาคำกล่าวอ้างว่าสามารถรับประทานทั้งป้องกันและรักษาและสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยแม้มีโรคประจำตัว

วันที่ 2 เมษายน 2563 FDA ของประเทศจีนได้อนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้รักษา COVID-19 ให้กับ Lianhua Qingwen Capsule (เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล) อย่างเป็นทางการ โดยเพิ่มข้อบ่งใช้รักษา COVID-19 ในระดับเบา (Mild case) ที่แสดงอาการไข้ อ่อนเพลียหรือไอ และระดับปานกลาง (Moderate Case) ที่แสดงอาการไข้ อ่อนเพลียหรือไอ ร่วมกับปอดอักเสบ(กลุ่มสีเหลือง) ควบคู่กับการรักษาตามมาตรฐานของแผนปัจจุบัน โดยขนาดรับประทาน 4 แคปซูล 3 เวลา นาน 7-10 วัน

สำหรับตัวยาส่วนประกอบของ เหลียนฮัวชิงเวินเจียวหนัง มีด้วยกัน 13 ชนิด ดังนี้

1. จินหยินฮวา (金银花) ฤทธิ์เย็นเล็กน้อย รสหอม ขมเล็กน้อย มีสรรพคุณขับพิษ ขับร้อน ชั้นผิวหนังเยื่อบุผิว ขับเหงื่อ รักษาฝีหนอง (พิษบริเวณผิวหนังและเยื่อบุผิว)

2. เหลียนเชี่ยว (连翘)   ฤทธิ์ค่อนเย็น รสขม เข้าเส้นลมปราณปอด หัวใจ ลำไส้เล็ก สรรพคุณ ขับพิษขับร้อน ไข้หวัดร้อน ฝีหนอง ไข้ตัวร้อนกระหายน้ำ

3. ปั่นหลานเกิน (板兰根)  รสขม ฤทธิ์เย็น ขับพิษขับร้อน รักษาไข้หวัดใหญ่ ลดอักเสบเจ็บคอ ขับพิษร้อนส่วนลึก

4. อวีซิงเช่า (鱼腥草) ฤทธิ์เย็น รสเผ็ด เข้าเส้นลมปราณปอด ขับพิษขับร้อน ลดบวมรักษาแผล ฝีหนองในปอด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส

5. ก้วนจ้ง (贯众) ฤทธิ์เย็น รสขม เข้าลมปราณตับ กระเพาะอาหาร ขับพิษขับร้อน ทำให้เลือดเย็น หยุดเลือด ผื่นไข้

6. หมาหวง (麻黄) รสเผ็ด ขมเล็กน้อย ฤทธิ์อุ่น ขับเหงื่อความเย็น อุ่นปอด สลายของเหลวตกค้างในปอด แก้ไอหยุดหอบ ลดบวม ขับปัสสาวะ (宣肺温肺,化饮散寒,止咳平喘)

7. สือกาว (石膏) รสเผ็ดหวาน ฤทธิ์เย็นขับพิษขับร้อน ลดไข้ แก้กระหายน้ำ ระบายความร้อนของปอดกระเพาะอาหาร ลดการอักเสบของปอด  เสริมสารน้ำ

8. ซิ่งเหริน (杏仁 ) รสขม ฤทธิ์อุ่นเล็กน้อย เข้าเส้นลมปราณปอดและลำไส้ใหญ่. แก้ไอ แก้หอบแทบทุกชนิด(止咳平喘之要药) ช่วยระบาย ฆ่าพยาธิ แก้คัน

9. ฮั่วเซียง หรือพิมเสน (藿香) รสเผ็ด ฤทธิ์อุ่น เข้าเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ม้าม ปอด  แก้อาการไข้กลัวหนาว จากความร้อนชื้น ขับสลายความชื้นส่วนกลาง รักษาอาการแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน

10. หงจิ่งเทียน (红景天) รสหวาน ขม ฤทธิ์กลาง เข้าเส้นลมปราณปอดหัวใจ เป็นยาบำรุงพลังบำรุงปอด บำรุงสมองและหัวใจ ช่วยดึงรั้งและหยุดเลือด ลดอาการบวมสลายเลือดอุดกั้น

11.ป๋อเหอ หรือสาระเเหน่(薄荷) ยาฤทธิ์เย็น ขับเหงื่อระบายความร้อน ลดไข้จากหวัด บรรเทาอาการเจ็บคอ คออักเสบ

12 . ชะเอมผัดน้ำผึ้ง (炙甘草 จื้อกานเฉ่า) เป็นสมุนไพรสำหรับปรับประสานยาทั้งหมดให้เข้ากัน

13. โกฐน้ำเต้า(ต้าหวง大黄) รสขม ฤทธิ์เย็น เข้าเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ช่วยขับถ่ายระบายความร้อน ขับของเสีย ลดอาการแน่นจากของเสียตกค้าง ขับความร้อนความชื้น ลดอาการดีซ่าน

ที่มาของตำรับ “ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน เจียวหนัง

เป็นการผสมผสาน 3 ทฤษฎี จาก3 ราชวงศ์ (ฮั่นตะวันออก- หมิง-ชิง)

ทฤษฎี ซางหานลุ่น 《伤寒论》ของ จางจ้งจิ่ง(张仲景)  ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ตำรับ หมาซิ่งสือกานทัง (麻杏石甘汤) ตัวยาสำคัญ คือ  麻黄 、杏仁、石膏 ใช้รักษาอาการไข้ ไอหอบจากสิ่งก่อโรคโจมตีถึงทางเดินหายใจส่วนล่าง (หลอดลมและปอด)

ทฤษฎี เวินปิ้งเถียวเปี้ยน《温病条辨》ของ หวู่จิทง (吴鞠通) ราชวงศ์ชิง ตำรับ หยินเชี่ยวส่าน(银翘散) ตัวยาสำคัญ คือ  连翘、金银花 ใช้รักษาโรคหวัดร้อน เป็นยาเย็น ใช้ขับพิษขับร้อนจากสิ่งก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังและเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ

ทฤษฎี เวินยี่ลุ่น《温疫论》ของหวู่โหย่วเค่อ (吴又可) ราชวงศ์หมิง ด้วยประสบการณ์ในการใช้โกฐน้ำเต้ารักษาโรคระบาด ขับพิษร้อนของปอดออกทางลำไส้ใหญ่ ทางอุจจาระ ลดอาการปอดอักเสบ

ร่วมกับเสริมสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงธิเบต  หงจิ่งเทียน (红景天) ขับระบายของเสียจากปอด สลายเลือดคั่งค้าง บำรุงปอดเสริมสารยิน ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ( 清肺化瘀、益气养阴、调节免疫)

ทางคลินิกใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีพิษร้อนเข้าโจมตีปอด มีอาการไข้สูง กลัวหนาว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คัดจมูกน้ำมูกไหล  ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ  ลิ้นแดง ฝ้าเหนียวเหลือง