ดูแลไต ต้องดูแลอวัยวะอื่นควบคู่ไปด้วย

ไต เปรียบเสมือนรากฐานของร่างกาย เปรียบเสมือนเป็นทุนที่มาแต่กำเนิด แต่การที่จะสุขภาพดีได้นั้น ไม่เพียงแต่ดูแลไตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลอวัยวะอื่นควบคู่ไปด้วย