5 วิธีดูแลตัวเองของผู้หญิงในแบบแพทย์แผนจีน

ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันในทางสรีระและลักษณะธรรมชาติ ส่งผลให้แนวโน้มการเกิดโรคก็ต่างกัน จุดอ่อนก็ต่างกัน ทำให้การดูแลสุขภาพแตกต่างกันด้วย

เรียนรู้สมุนไพร จื่อซู (紫苏)จากตัวนาก (水獭)

สมุนไพรจีน จื่อซู (紫苏) เป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านทั่วไปในเมืองฉางซา มณฑลยูนาน ใช้กันมานานในการปรุงอาหารโดยเฉพาะอาหาร กุ้งหอยปูปลา ควรจะเติมสมุนไพรจื่อซู (紫苏) ลงไปเล็กน้อย จะให้ฆ่าพิษต่างๆ ของอาหารทะเลได้