ถั่งเช่า(冬虫夏草) กับ 6 สรรพคุณตามตำราแพทย์จีน

พูดถึงถั่งเช่า หรือราแมลง ตกลงเป็นแมลงหรือรากันแน่? ความมหัศจรรย์ลึกล้ำของถั่งเช่า คือการแปรเปลี่ยนของพลังระหว่างตัวหนอนกับเชื้อราในธรรมชาติ มันเป็นสิ่งก่อรูปร่วมกัน ตัวหนอนกับเชื้อรา