Day: July 18, 2021

“จมูก” บอกโรคได้อย่างไร

ในวิชาดูโหงวเฮ้งได้ให้ความสำคัญของจมูก เพราะมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นพลังแห่งสรรพสิ่ง เป็นทางผ่านของลมหายใจเพื่อให้การการมีชีวิตอยู่ทำให้เกิดพลัง และเป็นทางผ่านของลมหายใจเมื่อร่างกายกำลังจะดับ คือ เป็นทางออกของลมเฮือกสุดท้ายมีคำกล่าวมากมายเกี่ยวกับจมูก เช่น – จมูกสามารถสะท้อนถึงอำนาจ วาสนา วาระสุขภาพ ครอบครัว ทรัพย์สิน บริวาร บุตรหลาน อุดมการณ์ ความรวดเร็วในการตัดสินใจ – จมูกที่มีโชคลาภ ทรัพย์สิน ปลายจมูกต้องมีเนื้อมาก กลมมนใหญ่ สีสันออกเหลืองอมชมพู มองตรงแทบไม่เห็นรูจมูก – สตรีใดที่มีจมูกเล็กเมื่อเทียบกับสัดส่วนอวัยวะอื่นบนใบหน้า มักจะเป็นคนใจแคบ ขี้หึง แต่อดทน – ถ้าจมูกแดงตลอดเวลา บ่งบอกว่าเป็นคนชอบเล่นการพนัน ชอบเสี่ยงโชค จะทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ – ถ้าจมูกเป็นสีเทา บ่งบอกว่า จะมีความยุ่งยากในเรื่องการเงิน – ถ้าจมูกสีดำคล้ำหรือสีเขียว บ่งบอกว่า ให้ระวังเรื่องสุขภาพและจะมีเคราะห์ – ถ้าหน้าตาสดใสแต่จมูกสีคล้ำกว่าหน้ามาก บ่งบอกว่า เป็นคนทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนน้อย ที่กล่าวมานี้เป็นการลักษณะอวัยวะสำคัญใหญ่ ๆ บนใบหน้า ( ตา จมูก หู ปาก คิ้ว ) ซึ่งเป็นศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง เพื่อทำนายลักษณะและดวงชะตาของคนจากการสังเกตบนใบหน้า ในแง่ศาสตร์แพทย์จีน ปัจจุบันมีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในรายละเอียด ทำให้เราสามารถนำเอาแนวคิดแพทย์มาช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคได้มากขึ้น การพิจารณาลักษณะจมูก …

“จมูก” บอกโรคได้อย่างไร Read More »

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจ(2)

การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจของแผนปัจจุบัน ถ้าไม่มีอาการหรือการตีบตันของหลอดเลือดน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การตรวจทั่วไปบอกได้ยาก  แต่ถ้ามีอาการ จากการซักถาม และ การตรวจร่างกาย ด้วยตาดู หูฟัง สัมผัสจับชีพจร วัดความดัน สามารถบอกตัวโรคได้ถึง 80%-90%  แต่ก็มีวิธีการหลายอย่างที่จะสามารถช่วยการวินิจฉัยได้ชัดเจนขึ้น •    ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  เพื่อดูการนำไฟฟ้าของหัวใจ และ จังหวะการเต้นของหัวใจ การเดินสายพาน (Exercise Stress Test ) เพื่อดูสมรรถภาพของหัวใจ   •    การเอกซ์เรย์ทรวงอก(Chest X-ray) เพื่อดูขนาดของหัวใจ และเส้นเลือด จากเงารังสี •    การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง(Echocardiogram  เรียกสั้นๆว่า “Echo” เพื่อดูการทำงานของหัวใจแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว ดูการวิ่งของกระแสเลือด ดูขนาดห้องหัวใจ และ การทำงานของลิ้นหัวใจ •    การฉีดสี (Coronary Angiogram ) เพื่อดูลักษณะของหลอดเลือดหัวใจที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง เพื่อบอกหลอดเลือดตีบกี่เส้น ตีบที่ตำแหน่งไหน •    ตรวจเลือดเพื่อดูสารสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อหัวใจ(Cardiac Enzyme ) …

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจ(2) Read More »